Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens Impulse Digital
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 1 – De inhoud van het alles-in-een website pakket

1.0

Het alles-in-een website pakket van Impulse Digital omvat het bouwen van een nieuwe internet website voor de klant. In deze product voorwaarden leggen wij uit wat je van ons kunt verwachten en wat wij van u als klant verwachten. Bij ondertekening van de overeenkomst zullen er 4 weken van ontwikkeling in acht genomen worden.  De eerste 2 weken van de periode van ontwikkeling zullen worden gebruikt om het website ontwerp te publiceren en de teksten op te stellen. De twee laatste weken heeft u als klant de mogelijkheid om feedback te geven op het voorstel. De daadwerkelijke facturatie en indiensttreding van de overeenkomst zullen uiterlijk 4 weken na ondertekening van de overeenkomst starten. De ontwikkelingen omtrent het bouwen en ontwerpen van de website kunt u op de voet volgen. U krijgt de beschikking over een persoonlijke demo-link. Via deze link kunt u de status bekijken. 

1.1

Professioneel website ontwerp Impulse Digital ontwerpt een website die aansluit bij de huisstijl en uitstraling van de klant. Bij aanvang van de overeenkomst krijgt de klant kosteloos een concept-ontwerp aangereikt. In grote lijnen zal het concept-ontwerp worden gevolgd. Klant heeft de mogelijkheid om feedback aan te dragen. Impulse Digital behoudt zich ten alle tijden het onherroepelijke recht voor om de feedback naast zich neer te leggen indien het technisch niet mogelijk is om de feedback te verwerken in een nieuw voorstel. Wij, Impulse Digital verwachten dat de klant alle feedback verzameld en per e-mail naar ons toestuurt. Vervolgens zullen wij er naar streven om alle feedback te verwerken in de correctieronde. Er vindt 1 correctieronde plaats. 

1.2

Professionele teksten Alles-in-een is bij ons ook écht alles-in-een. Daarom stelt onze tekstschrijver professionele teksten voor u op. Bij aanvang van de overeenkomst krijgt u per e-mail een door ons opgesteld aanleverdocument toegestuurd. Het aanleverdocument bevat een vragenlijst. Wij vragen u om deze zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden. U heeft 2 weken de tijd om het aanleverdocument ingevuld aan ons te retourneren per e-mail. Onze tekstschrijver stelt op basis van de door u verstrekte informatie teksten op. U heeft recht op teksten voor maximaal 8 verschillende pagina’s. De pagina’s tellen ieder maximaal 150 woorden. De teksten worden door ons verwerkt via de reeds beschikbaar gestelde demo-link. Inhoudelijke suggesties en wijzigingen met betrekking tot de teksten kunt u aan ons doorgeven per e-mail of telefoon. 

1.3

Optimale werking op mobiele telefoons, tablets en computers De websites van Impulse Digital werken op alle apparaten. Bij indiensttreding van de onderhavige overeenkomst geven wij een onvoorwaardelijke technische garantie in de laatste en voorlaatste versie van de volgende (mobiele) internet browsers: Google Chrome, Internet Explorer en Safari. 

1.4

Professionele foto’s en website beheer systeem Als uw website is gepubliceerd verstrekken wij op aanvraag de toegang tot uw persoonlijke website dashboard. Vanuit uw dashboard kunt u wijzigingen toepassen op uw website. Zolang u klant bent bij Impulse Digital kunt u onbeperkt gebruik maken van onze fotodatabase. Deze database kunt u bekijken vanuit uw dashboard. U bent gerechtigd deze foto’s uitsluitend te gebruiken op uw website. Bij vragen over de werking van uw website kunt u gebruik maken van onze gratis helpdesk. Wij zijn elke werkdag bereikbaar van 08.30 tot 20.00 uur. 

1.5

Slimme modules en technische functionaliteiten Het alles-in-een website pakket bevat 12 slimme website modules. Een website module is een technische functionaliteit. Bij aanvang van de overeenkomst kunt u aangeven welke modules u wenst te gebruiken. Op het moment dat de website is gepubliceerd is het niet mogelijk om aanvullende modules aan te vragen. Graag adviseren wij u over de toepasselijkheid van de modules in uw situatie. Impulse Digital is gerechtigd om √©√©n of meerdere modules tijdelijk of voor onbepaalde tijd, onherroepelijk, te blokkeren of te be√ęindigen als gevolg van een technische mankement of andere aanleiding. Impulse Digital werkt continue aan de verbetering van haar modules. Voor een actueel overzicht van de modules kunt u onze website raadplegen. Aan de werking of beschikbaarheid van modules kunnen geen rechten worden ontleend.¬†

1.6

Optimalisatie voor Google Deze dienst omvat het aanvragen van een Google bedrijvenprofiel indien u deze nog niet heeft. Indien uw Google bedrijvenprofiel reeds is ingevuld zullen wij deze niet opnieuw aanvragen. Ook omvat deze dienst het invullen van de pagina titels en meta omschrijvingen op uw website.

1.7

Webhosting en technische updates Zolang u klant bent bij Impulse Digital faciliteren wij uw website op een webserver. Impulse Digital regelt voldoende geheugencapaciteit om uw website veilig en snel beschikbaar te stellen voor het grote publiek. In geval van een storing of het niet bereikbaar zijn voor onbepaalde tijd van uw website is Impulse Digital in geen enkele vorm aansprakelijk, aangezien dat niet onder de controle van Impulse Digital valt. Aan de klant wordt geen toegang verleend tot de webserver. Indien er achter de schermen updates beschikbaar zijn voor uw website, zullen wij deze netjes en zorgvuldig bijwerken. Uw website is niet overdraagbaar.

Artikel 2 – Impulse Digital Servicepakket

2.0

Het servicepakket heeft u nodig om uw website gedurende de contractperiode snel en veilig beschikbaar te stellen voor het grote publiek. Hieronder leggen wij onze werkzaamheden uit.

2.1

Snelle en beveiligde webhosting Omvat de dienstverlening zoals beschreven staat in artikel 1.7.

2.2

Dagelijkse back-up van uw website Impulse Digital draagt zorg voor een dagelijkse back-up van uw website. Op aanvraag kunt u deze back-up opvragen. Aan de compleetheid van deze back-up kunnen geen rechten worden ontleend.

2.3

Toegang tot uw website dashboard Omvat de dienstverlening zoals beschreven staat in artikel 1.4.

2.4

Inzage in bezoekersstatistieken Vanuit uw online dashboard kunt u bezoekersstatistieken inzien. U kunt zien het aantal paginaweergaven, zoekwoorden en de bezochte pagina’s op uw website. Deze statistieken worden automatisch gegenereerd op basis van het verkeer op uw website. Aan de juistheid van deze statistieken kunnen geen rechten worden ontleend.

2.5

Toegang tot uw website beheersysteem Omvat de dienstverlening zoals beschreven staat in artikel 1.4.

2.6

Gratis helpdesk bij vragen en support. Onze helpdesk is elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur.

Artikel 3 – Duur van overeenkomst en opzeggen

3.0

Het alles-in-een website pakket wordt afgesloten voor een onherroepelijke termijn van 24 maanden. U kunt het alles-in-een website pakket opzeggen uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van de overeenkomst. Dit kunt u per e-mail doen. Als er geen opzegging van de overeenkomst wordt aangekondigd dan wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een achtereenvolgende periode van telkens één jaar.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

4.0

Impulse Digital is in geen enkele vorm aansprakelijk voor eventuele schade of gevolgschade als gevolg van een technisch mankement, een publicatie fout of het niet werken van de website.

4.1

Impulse Digital is gehouden aan een inspanningsverplichting en niet aan een resultaatsverplichting. Impulse Digital is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schades zoals omzetverlies, inkomensverlies, winst verlies etc.

4.2

Is er voor het voltooien van een bepaalde werkzaamheid of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij het overschrijden van deze termijn dient er een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van Impulse Digital..

Artikel 5 – Betalingsmogelijkheid

5.0

U kunt het alles-in-een pakket betalen per overboeking. De betaling van het Impulse Digital servicepakket zal per automatische incasso geschieden. Door ondertekening van de overeenkomst geeft u toestemming aan Impulse Digital om een eenmalige en doorlopende incasso-machtigingen te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een eenmalig en doorlopend bedrag  overeenkomstig de opdracht van Impulse Digital  Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Het terugboeken van een betaling ontslaat u niet van uw betalingsverplichtingen. Door ondertekening van de onderhavige overeenkomst stemt u in met deze betalingswijze en verbindt u zich er onherroepelijk toe de gegeven opdracht niet op de te zeggen tijdens de duur van de overeenkomst. Als u van bank verandert moet u minstens een maand op voorhand het nieuwe rekeningnummer voor de incasso doorgeven.